Witajcie!

Witaj w naszym konkursie programowania shaderów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą to pierwszy taki konkurs na świecie gdzie ocenianym parametrem jest optymalizacja shaderów – na przykład to, ile cykli (execution cycles) będzie musiała wykonać karta graficzna, by go wykonać.

Platforma Optil.io, używana do konkursu, automatycznie ocenia parametry zgłoszonych programów: zarówno stopień podobieństwa grafiki generowanej przez zgłaszany kod do wzorcowego shadera, jak i złożoność wykonania. Te informacje służą do kwalifikacji czy zadanie zostaje zaliczone i składają się na ocenę zgłoszenia. Proszę sprawdźcie ich opis w zadaniu, w każdym są trochę inne. W każdym zadaniu możecie wystartować wielokrotnie, poprawiając swój wynik i ścigając się z innymi.

Konkurs otworzyliśmy udostępniając pierwsze zadanie. Kolejne zadania będą ogłaszane regularnie, aż do września. Wszystkie zadania będą dostępne aż do samego końca, możecie do nich wracać… albo wystartować w konkursie w dowolnym momencie.

Wkrótce zostaną też ogłoszone nagrody w konkursie, na dziś dzień możemy napisać, że na pewno będzie tam sprzęt zawierający shadery.

Projekt finansowany jest z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Dialog”.