Polityka Prywatnści

Obowiązuje od: 25.05.2018

Poznan University of Technology ("us", "we", or "our") operates the https://www.optil.io/ website (the "Service").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, kiedy korzystasz z naszej Serwisu i wyborów związanych z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, akceptujesz zbieranie i wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności ma takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępnych na https://www.optil.io/.

Definicje

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowe

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie albo w wyniku korzystania z Serwisu lub z samej infrastruktury Serwisu (na przykład czas wizyty na stronie).

Pliki Cookie

Pliki Cookie to małe pakiety danych przechowywane na urządzeiu Użytkownika.

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa do jakich celów i w jaki sposób przetwarzane są lub mają być przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe.

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych twoich danych.

Przetwarzający Dane (lub Usługodawca)

Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza dowolną osobę (inną niż pracownik Administratora Danych), która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.

Możemy korzystać z usług różnych usługodawców, aby efektywniej przetwarzać dane.

Podmiot Danych (?)

Podmiotem Danych jest każda żyjąca osoba, której dotyczą Dane Osobowe.

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z naszego Serwisu. Użytkownik odpowiada Tematowi danych, który jest podmiotem danych osobowych. The User is the individual using our Service.

Zbieranie i Wykorzystywanie Informacji

Zbieramy różne rodzaje informacji w różnych celach, aby zapewnić i udoskonalić nasz Serwis dla Ciebie.

Rodzaje zbieranych danych
Dane Osobowe

Korzystając z naszego Serwisu, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji osobowych umożliwiających identyfikację, które mogą służyć do kontaktowania się z Tobą lub Twojej identyfikacji ("Dane Osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Cookies i Dane Użytkowe

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek lub wszystkich tych wiadomości od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w e-mailu, który wyślemy lub kontaktując się z nami.

Dane Użytkowe

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób Serwis jest dostępny i używany ("Dane o użytkowaniu"). Te Dane o użytkowaniu mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Namierzanie & Pliki Cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i mieć pewne Informacje

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na twoim urządzeniu. Technologie śledzenia stosowane są również jako beacony, znaczniki, oraz skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie móc korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików cookie, któych używamy:

 • Pliki cookie sesji(sesyjne?). Używamy plików cookie sesji do obsługi naszego Serwisu.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki Cookie bezpieczeństwa.(?)Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystywanie Danych

Politechnika Poznańska wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić(?) i utrzymać nasz Serwis
 • Aby powiadamiać Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy będziesz tego chciał
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje do ulepszenia naszej usługi
 • Aby monitorować korzystanie z naszego Serwisu
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznyc
 • Dostarczanie Ci wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś nie otrzymywać takich informacji

Przechowywanie Danych

Politechnika Poznańska zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.

Politechnika Poznańska zachowa dane użytkowania dla celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawienia funkcjonalności naszego Serwisu lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Transfer danych

woje dane, w tym Dane Osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie obowiązujące przepisy o ochronie danych mogą różnić się od tych z twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że transferujemy dane, w tym dane osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, reprezentuje twoją zgodę na ten transfer.

Politechnika Poznańska podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i nie nastąpi żadne przekazanie danych osobowych do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwa twoich danych i innych danych osobowych.

Disclosure Of Data

Transakcje Biznesowe

Jeśli Usługa jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przeniesione. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zostaną objęte inną polityką prywatności.

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach może być wymagane ujawnienie danych osobowych przez Politechnikę Poznańską jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne wnioski władz publicznych (np. sąd lub agencję rządową).

Wymogi Prawne

Politechnika Poznańska może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • Aby pełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Politechniki Poznańskiej
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia związane z Serwisem
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że nie ma żadnej metody transmisji danych przez Internet lub metody elektronicznego przechowywania danych, która jest w 100% bezpieczna. Podczas gdy staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki by chronić Twoje Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Żądania "Bez Śledzenia"

Nie obsługujem żądań "Bez Śledzenia". "Bez Śledzenia" to żądanie, które możesz ustawić w swojej przeglądarce by poinformować strony, że nie chcesz być namierzany.

Możesz uruchomić lub wyłączyć żądania "Bez śledzenia" odwiedzając stronę Ustawienia swojej przeglądarki.

Twoje Prawa

Politechnika Poznańska dąży do podjęcia rozsądnych kroków w celu umożliwienia poprawienia, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

Kiedykolwiek to możliwe, możesz aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Gdybyś nie był w stanie zmienić swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, aby wprowadzić wymagane zmiany.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały usunięte z naszegosystemu, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz prawo:

 • Aby uzyskać dostęp i otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy o Tobie
 • Aby poprawić wszelkie przechowywane przez Ciebie dane osobowe, które są niedokładne
 • Aby zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych o Tobie

Masz prawo do przenoszenia danych dla informacji dostarczanych do Politechniki Poznańskiej. Możesz poprosić o uzyskanie kopii swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, abyś mógł zarządzać nim i je przenosić.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Usługodawcy

Możemy zatrudnić firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszego Serwisu ("Dostawcy Usług"), do zajmowania się naszym Serwisem w naszym imieniu, wykonywać usługi związane z Serwisem lub pomagać nam w analizowaniu jak nasz Serwis jest używany.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są nimi zobowiązane do nieujawniania lub wykorzystywania go do jakichkolwiek innych celów.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszego Serwisu. Te dane są udostępniane innym Serwisom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania ich sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Serwisie Google Analytics przez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScriptowi Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępniania informacji w Google Analytics o aktywności odwiedzin.

  Po więcej informacji dotyczących Polityki Prywatności, proszę odwiedzić Google Privacy & Terms web page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i / lub usługi w ramach Serwisu. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesory płatności).

Nie przechowamy ani nie zbierzemy danych Twojej karty płatniczej. Ta informacja jest dostarczana bezpośrednio do naszego procesora płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę Prywatności. Te operatorzy płatności stosują się do standardów ustalonych przez PCI-DSS zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym tworem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie informacji o płatności

Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to:

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na jej stronę. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki Prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani żadnymi praktykami żadnej z witryn lub serwisu stron trzecich.

Prywatność Dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do nikogo poniżej szesnastego roku życia ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 16 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców,podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem na naszym Serwisie zanim zaczną obowiązywać i zamieścimy datę "wejścia w życie" zmian na stronie Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują w Serwisie, gdy są publikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Przez jeden z następujacych emaili: artur.laskowski@cs.put.poznan.pl / jan.badura@cs.put.poznan.pl