Środowisko

CPLEX jest dostępny jedynie w celach naukowych. W większości przypadków nie będzie dostepny podczas konkursów organizowanych przy współpracy z partnerami z przemysłem.

Zgłoszenia są uruchamiane na Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v3, 2.30GHz. Jeśli opis problemu nie sugeruje inaczej, twój program będzie miał dostęp do jednego core'a.

Wersje oprogramowania

Języki Wersja
G++ 5.4.0
GCC 5.4.0
Mcs 5.10.1.47
Python 2.7.12
Python3 3.5.2
CMake 3.5.1
Java 1.8.0_162
Haskell 7.10.3
CPLEX 12.7.1.0
JavaScript v4.2.6
Visual Basic 0.0.0.5943
Boost 1.58.0.1ubuntu1

Odświeżono Sun Mar 28 07:07:22 CEST 2021