Środowisko

CPLEX jest dostępny jedynie w celach naukowych. W większości przypadków nie będzie dostepny podczas konkursów organizowanych przy współpracy z partnerami z przemysłem.

Zgłoszenia są uruchamiane na Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v3, 2.30GHz. Jeśli opis problemu nie sugeruje inaczej, twój program będzie miał dostęp do jednego core'a.

Wersje oprogramowania

Języki Wersja
G++ 9
GCC 9
Java 16.0.1
CPLEX 12.7.1.0
Visual Basic 0.0.0.5943
JavaScript v16.19.0
Mcs 6.12.0.122
CMake 3.20.5
Python3 3.9.0
Python 2.7.12
Boost 1.58.0.1ubuntu1
Haskell 8.0.2

Odświeżono Tue Apr 23 02:25:07 CEST 2024