O Grancie NCBiR

Projekt OPTIL.io jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwojuw ramach programu LIDER. The founding was granted for the project Optilion - platforma do ciągłej ewaluacji algorytmów na lata 2015-2017. Podczas fazy badawczej projektu nazwa platformy została zmieniona na Optil.io.

Celem Programu LIDER jest pomóc młodym naukowcom w nauce samodzielnego planowania badań, zarządzania nimi i prowadzenia zespołu badawczego podczas realizacji projektów, które mogą zostać wdrożone na rynku. Program LIDER ma również na celu zachęcanie naukowców do współpracy z przedsiębiorstwami przy prowadzeniu wartościowych ekonomicznie i wykonalnych(?) badań oraz usprawniania mobilności i wymiany między sektorami badawczymi, uniwersytetami i jednostkami badawczymi.

page.about-ncbir.h2

[5] S. Wasik, M. Antczak, J. Badura, A. Laskowski, and T. Sternal, "A Survey on Online Judge Systems and Their Applications", ACM Computing Surveys, 2018, 51(1), article no. 3, arXiv:1710.05913 [cs.CY].

[4] S. Wasik, M. Antczak, J. Badura, A. Laskowski, M. Olszowy, K. Wedrowicz, T. Sternal, "Optil.io Platform: Evaluation as a Service for Metaheuristics", In: Metaheuristics: Proceeding of the MIC and MAEB 2017 Conferences, Barcelona, 2017, pp. 225-227

[3] S. Wasik, M. Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, "Optil.io: Cloud Based Platform for Solving Optimization Problems Using Crowdsourcing Approach", In: Proceedings of 19th ACM conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, ACM Digital Library, San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 433-436.

[2] S. Wasik, F. Fratczak, J. Krzyskow, and J. Wulnikowski, "Inferring mathematical equations using crowdsourcing", PLOS ONE, vol. 10(12), iss. e0145557, 2015.

[1] S. Wasik, "Two crowdsourcing approaches for solving optimization problems", In: Proceedings of ICOLE Workshop 2015, Machine Learning Reports 04/2015, 2015, p. 16

Conferences and seminars

[21] S. Wasik, Talk (in Polish): "Hyperheuristics, new trends in solving optimization problems", 09.10.2017, Lecture for students of 8th High School in Poznan, Poznan, Poland

[20] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk: "Optil.io platform: past, present, and future", 02-06.10.2017, ICOLE’17: Perspectives of Bioinformatics, Operations Research and Machine Learning, Lessach, Austria

[19] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk: "Optil.io: Evaluation platform for data science and optimization algorithms", 17-21.07.2017, IFORS: 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Quebec, Canada

[18] M.Antczak, M. Kasprzak, P. Lukasiak, S. Wasik, J. Blazewicz, Talk: "Structural alignment of contact-based 3D protein substructures: The problem and its implementation on Optil.io platform", 17-21.07.2017, IFORS: 21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Quebec, Canada

[17] S. Wasik, M. Antczak, J. Badura, A. Laskowski, M. Olszowy, T. Sternal, and K. Wedrowicz, Talk: "Optil.io Platform: Evaluation as a Service for Metaheuristics", 4-7.07.2017, 12th Metaheuristics International Conference, Barcelona, Spain

[16] S. Wasik, Talk (in Polish): "Bioinformatic methods of modelling dynamical systems in biology", 13.06.2016, Seminar of the Institute of Computing Science, Poznan University of Technology, Poznan, Poland

[15] S. Wasik, Talk (in Polish): "Modeling viral infections using crowdsourcing", 11-12.05.2017, Annual Meeting of the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland

[14] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, M. Olszowy, T. Sternal, K. Wedrowicz, Talk: "Solving Selective TSP Problem Using Crowdsourced Programming Challenge", 3-6.05.2017, ECCO XXX: 30th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization, Budapest, Hungary

[13] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk (in Polish): "Optil.io: platform for automatic evaluation of optimization problems", 08.11.2016, Seminar of the Institute of Computing Science, Poznan University of Technology, Poznan, Poland

[12] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Poster: "Optil.io: Solving Biological Optimization Problems by Organizing Programming Challenges", 28-30.09.2016, 9th Symposium of the Polish Bioinformatics Society, Bialystok, Poland

[11] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk: "Optil.io: Solving Biological Optimization Problems by Organizing Programming Challenges", 28-30.09.2016, 9th Symposium of the Polish Bioinformatics Society, Bialystok, Poland

[10] S. Wasik, Talk (in Polish): "World of optimization problems", 26.09.2016, Inauguration of school year at 8th High School in Poznan, Poznan, Poland

[9] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Interactive poster: "Optil.io: a Platform for Organizing Challenges to Solve Optimization Problems", 03-06.07.2016, EURO 2016: 28th European Conference on Operational Research, Making an Impact stream, Poznan, Poland

[8] J. Badura, A. Laskowski, S. Wasik, M.Antczak, Talk: "Methodology for Evaluation of Optimization Algorithms Executing on GPU", 03-06.07.2016, EURO 2016: 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland

[7] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk: "Optil.io: a Platform for Organizing Challenges to Solve Optimization Problems", 03-06.07.2016, EURO 2016: 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland

[6] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk (in Polish): "Optil.io: Internet platform for solving optimization problems", 30.06-02.07.2016, Polish Scientific Networks, Wroclaw, Poland

[5] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Talk: "Optil.io: Solving Optimization Problems by Organizing Programming Challenges", 26-28.05.2016, ECCO XXIX: 29th Conference of the European Chapter on Combinatorial Optimization, Budapest, Hungary

[4] S. Wasik, M.Antczak, J. Badura, A. Laskowski, T. Sternal, Interactive poster: "Optil.io: Cloud Based Platform for Solving Optimization Problems Using Crowdsourcing Approach", 27.02-02.03.2016, CSCW 2016: 19th ACM conference on Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing, San Francisco, USA

[3] S. Wasik, Talk (in Polish): "Regular Course at University of Alberta put into practice during Optil.io project", 16-17.12.2015, Conference summarizing Transformation.doc Programme, Warsaw, Poland

[2] S. Wasik, Talk: "Two crowdsourcing approaches for solving optimization problems", 28.09-02.10.2015, ICOLE'15: Perspectives of Bioinformatics, Operations Research and Machine Learning, Lessach, Austria

[1] S. Wasik, Talk: "Optilion - Platform for Continues Evaluation of Optimization Algorithms", 19.05.2015, Seminar of the Laboratory of Algorithm Design and Data Structures, Institute of Computing Science, Poznan University of Technology, Poznan, Poland

NCBiR Logotype LIDER Programme Logotype